Adaptacja pomieszczeń na potrzeby RehaKompleks w Gorzowie Wlkp

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby RehaKompleks w Gorzowie Wlkp

Elewacja budynku MAC Hormann w Gorzowie Wlkp

Elewacja budynku mieszkań socjalno-komunalnych przy ul. Krótkiej w Gorzowie

Elewacja budynku wielorodzinnego w Dębnie

Elewacja Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Międzychodzkiej w Gorzowie Wlkp

Konsolidacja konstrukcji ścian oraz naprawa izolacji pionowej i wykonanie izolacji poziomej budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Przebudowa budynku mieszkalnego ul. Janockiego

Przebudowa i remont na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej Strzelce Krajeńskie

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania nisz nr 12 13 14 15 pod estakadą kolejową w Gorzowie Wlkp. (Santa Fee)

Przebudowa z modernizacją pomieszczeń biurowych na potrzeby TPV

Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 6 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Remont sali gimnastycznej, szatni i sanitariatów Szkoły Podstawowej nr 9

Przebudowa i modernizacja budynku biurowego PWiK ul. Kos. Gdyńskich

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Zielona

Termomodernizacja budynku Służby Zdrowia ul. Gwiaździsta Gorzów Wlkp

Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, segment C Gimnazjum Strzelce Krajeńskie

Wykonanie elewacji budynku KMP w Gorzowie Wlkp

Wykonanie elewacji domu jednorodzinnego w Lubiszynie

Wykonanie Elewacji Galeria Rycerskaj Strzelce Krajeńskie

Wykonanie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gorzowie Wlkp

Wykonanie elewacji Satcji Benzynowej Neo w Międzyrzeczu

Wykonanie elewacji siedziby Drewgor w Gorzowie Wlkp

Wykonanie elewacji Tesco Żary